Методи та моделі аналізу даних

Автор курсу: Розум М.В., к.ф.-м.н., доцент


У межах навчального курсу вивчаються технології проектування програмного забезпечення розв’язання складних прикладних завдань в різноманітних галузях, що потребують високої продуктивності  обчислень на підставі багатопроцесорних та розподілених обчислень.  Вивчаються моделі та методи  ефективної паралельної обробки даних, які  суттєво зменшують час вирішення завдань,  ґрунтуються на мовах програмування, алгоритмах та чисельних методах, що дозволяють реалізувати паралельні та розподілені обчислення. Вивчаються технології розробки паралельних програм для систем з розподіленою та загальною пам’яттю. Приділяється увага проблемам розробки розподіленого програмного забезпечення та використанню технологій розподілених об’єктних систем.