Метою дисципліни «Безпека морських перевезень» є навчання магістрів розумінню основних проблем забезпечення безпеки перевезень небезпечних вантажів морем, ролі і значення Міжнародних нормативних документів по забезпеченню безпеки мореплавання, охороні людського життя на морі, безпечному перевезенні вантажів і захисті довкілля.

В результаті навчання студент повинен знати:

- основні нормативні документи по забеспеченню безпеки морських перевезень, охорані життя на морі та захисту навколишнього середовища, співвідношення національних та міжнародних документів;

- основні види небезпечних вантажів, яки перевозяться морем та класифікація небезпечних вантажів;

- умови безпечного транспортування твердих небезпечних вантажів на судах-балкерах та рідких небезпечних вантажів на танкерах-хімовозах.

 вміти:

- визначати до якого класу небезпеки відноситься небезпечний вантаж;

- складати КТРП небезпечного вантажу;

- проводити розрахунки маси вантажу методами драфт-сюрвею;

- складати основні документи, що супроводжують небезпечний вантаж.