Викладач: Ляшенко Олександр Борисович

Дисципліна «Екологія» орієнтована на засвоєння здобувачами вищої освіти. В курсі вивчаються питання, що пов’язані з основними закономірностями взаємодії людини, суспільства і природи.

Предмет дисципліни «Екологія» - об'єктивні закони розвитку біосфери, взаємодії людини й біосфери, основні закономірності взаємодії людини, суспільства і природи, особливості впливу антропогенних факторів на природне середовище та його зворотну дію.

Мета дисципліни «Екологія» - засвоєння і формування знань про основні закономірності взаємодії людини, суспільства і природи, особливості впливу антропогенних факторів на природне середовище та його зворотну дію. На прикладах об'єктивних законів розвитку біосфери, взаємодії людини й біосфери показати студентам специфіку сучасних проблем екології та раціонального природокористування, їх значення в здійсненні науково-технічного прогресу. Використовуючи методи екологічного аналізу, необхідно навчити студентів прийомам дослідження й рішення екологічних і природоохоронних завдань, виробити в них уміння аналізувати різні природні та антропогенні процеси, здатність передбачати можливі зміни в природному середовищі, застосовувати сучасні методи науки для запобігання негативних змін природного середовища.


Дисципліна «Екологія» орієнтована на засвоєння здобувачами вищої освіти. В курсі вивчаються питання, що пов’язані з основними закономірностями взаємодії людини, суспільства і природи.

Предмет дисципліни «Екологія» - об'єктивні закони розвитку біосфери, взаємодії людини й біосфери, основні закономірності взаємодії людини, суспільства і природи, особливості впливу антропогенних факторів на природне середовище та його зворотну дію.

Мета дисципліни «Екологія» - засвоєння і формування знань про основні закономірності взаємодії людини, суспільства і природи, особливості впливу антропогенних факторів на природне середовище та його зворотну дію. На прикладах об'єктивних законів розвитку біосфери, взаємодії людини й біосфери показати студентам специфіку сучасних проблем екології та раціонального природокористування, їх значення в здійсненні науково-технічного прогресу. Використовуючи методи екологічного аналізу, необхідно навчити студентів прийомам дослідження й рішення екологічних і природоохоронних завдань, виробити в них уміння аналізувати різні природні та антропогенні процеси, здатність передбачати можливі зміни в природному середовищі, застосовувати сучасні методи науки для запобігання негативних змін природного середовища.