Розробники дистанційного курсу :

Стовпець Олександр Васильович – доктор філософських наук, доцент кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін Одеського національного морського університету / Oleksandr Stovpets – Dr. Hab. in Philosophy, ONMU associate professor

Куліченко Володимир Вікторович – кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін Одеського національного морського університету / Volodymyr Kulichenko – Dr. Hab. in Philosophy, ONMU associate  professor