Розробник дистанційного курсу / лектор :

Стовпець Олександр Васильович – доктор філософських наук, доцент кафедри кримінального і адміністративного права Одеського національного морського університету / Oleksandr Stovpets – Dr. Hab. in Philosophy, ONMU associate professor