Автор курсу: доцент кафедри "Підприємництво та туризм" ОНМУ, к.е.н., доцент Щербина Вероніка Володимирівна