фахове вступне випробування для здобуття наукового ступеня «доктор філософії»

за спеціальністю 271 «Морський та внутрішній водний транспорт»,

спеціалізація 271.01 «Навігація і управління морськими суднами»