Розробник дистанційного курсу / лектор :

Стовпець Олександр Васильович – доктор філософських наук, доцент кафедри КАП, доцент кафедри філософії  Одеського національного морського університету / Oleksandr Stovpets – Dr. Hab. in Philosophy, ONMU associate professor