Розробник дистанційного курсу / лектор :

Стовпець Олександр Васильович – доктор філософських наук, професор кафедри соціальних та гуманітарних дисциплін ОНМУ / Oleksandr Stovpets – Dr. Hab. in Philosophy, Professor, Social & Humanitarian Studies dpt. ONMU