Навчальна дисципліна «Документаційне забезпечення управління на підприємствах транспорту» вивчає сферу з документування та систематизації управлінської інформації, а також організації роботи з управління цією інформацією на підприємствах транспорту в процесі реалізації своїх функцій управлінським апаратом.

професор кафедри "Експлуатація портів і технологія вантажних робіт", к. е. н., доцент, професор ОНМУ    

професор кафедри "Експлуатація портів і технологія вантажних робіт", к. е. н., доцент, професор ОНМУ    

професор кафедри "Експлуатація портів і технологія вантажних робіт", к. е. н., доцент, професор ОНМУ    

Метою дисципліни «Управління роботою портових операторів» є одержання теоретичних знань і придбаних практичних навиків, необхідних для управління роботою портових операторів.

Програмні результати навчання:

знати: основні види портових операторів, їх функції, основні форми документів та їх призначення

вміти:  розраховувати документи щодо роботи портових операторів (каргоплан, змінно - добовий план, пам’ятки, повідомлення, звіти по вантажам, доручення, тальманські листи, акти взаємороспису, нотіси щодо підходу суден, номінації та іх затвердження, письма протесту, стейтменти та інші), а також вміти працювати у програмі кількісно-якісного обліку зернових вантажів.


ПЕРЕПІЧКО Майя  Євгенівна, ст. викладач кафедри «Експлуатація портів і технологія вантажних робіт» ННІМБ  ОНМУ  

Метою викладання навчальної дисципліни “Транспортні операції” є надання магістрантам теоретичних знань та практичних навичок в області організації транспортних операцій при перевезенні вантажів і перевантажені вантажів.


Згідно з вимогами освітньо-професійної програми магістранти повинні:

знати:

зміст та особливості зовнішньоторговельних товарних та морських фрахтових операцій; зміст та особливості фрахтування суден в трамповому судноплавстві; зміст та особливості формування маршрутів в лінійному судноплавстві; зміст та особливості формування інтермодальної схеми доставки вантажів, зміст та особливості організації робіт при перевантаженні вантажів на універсальних та спеціалізованих терміналах, зміст та особливості організації робіт при перевантаженні вантажів для доставки різними видами транспорту.

вміти:

використовуючи відомості про склад флоту, техніко-експлуатаційні характеристики транспорту, показники його використання та джерела професійної інформації, за допомогою розроблених методик, в умовах відділу перевезень або комерційного забезпечення судноплавної компанії обґрунтувати доцільність фрахтування суден під перевезення масових вантажів; розрахувати показники роботи лінійних суден, розрахувати показники по вибору інтермодальної схеми, використовуючи відомості про склад перевантажувальних засобів, техніко-експлуатаційні характеристик перевантажних засобів, показники його використання та джерела професійної інформації, за допомогою розроблених методик, в умовах відділу технології вантажних робіт або іншого відділу стивідорної компанії; розрахувати показники перевантажувального процесу та роботи окремих спеціалізованих технічних засобів, залежно від технології перевантаження та способу представлення вантажів.