Навчальна дисципліна «Комплексна автоматизація суднових технічних засобів» призначена для студентів спеціальності

271 «Річковий та морський транспорт».

Спеціалізація «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики»

Розробник програмик.т.н., доцент Букарос Андрій Юрійович

Рецензент: завідувач кафедри "ЕСЕ і ЗА" д.т.н., проф. Яровенко В.О.

Предметом дисципліни є системи комплексної автоматизації суден.

Мета вивчення дисципліни:

– уявляти основні принципи побудови систем комплексної автоматизації суден;

– уявляти основні принципи управління процесами в суднових електроенергетичних системах (СЕЕС);

– уявляти основні принципи побудови систем автоматизованого керування СЕЕС;

– одержати навички алгоритмічного опису функцій систем автоматизації СЕЕС.