Єдиний державний кваліфікаційний іспит за спеціальністю 081 «Право», на другому (магістерському) рівні вищої освіти є обов’язковим компонентом атестації здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Право».