Курс ведет к.е.н., доц., доцент кафедры "Эксплуатация флота и технология морских перевозок" 

Михайлова Юлия Валериевна

Брокерська діяльність в якості професійного заняття склалася на наприкінці минулого століття.  До цього часу розвиток міжнародної торгівлі досягнув такого рівня, коли власникам вантажів і перевізникам виявилося не під силу самим стежити за безперервними кон'юнктурними коливаннями на світовому фрахтовому ринку і організовувати доставку вантажів за призначенням.  Тому в сформованій системі взаємовідносин "вантажовласник-судновласник" виникла потреба у зв'язувальної ланці - брокерах - спеціальних посередниках, які мають інформацію про наявність і характер вантажів, розмір фрахтових ставок, пропозиції щодо фрахтування суден а головне забезпечують стиковку інтересів двох сторін.  Крім того, на фрахтовому ринку діють десятки тисяч суб'єктів господарювання в якості судновласників і вантажовласників (фрахтувальників), які віддалені один від одного, і часом досить значно, тобто не мають можливості регулярного спілкування, досконально не знають один одного.  До всього іншого, географічне вантажна різноманітність фрахтових угод, їх численність, швидкість укладення та виконання - не дають можливості сторонам придивитися, вивчити один одного навіть в ході виконання угоди. У таких умовах і фрахтувальник і судновласник не можуть самостійно відшукати один одного для укладання угоди і для цього звертаються до брокерів, які мають широко налагоджені ділові зв'язки що допомагають знайти для свого принципала (судновласника або вантажовласника) відповідного контрагента, партнера.  При цьому, і це принципово важливо, брокери виступають один перед одним і, відповідно, перед партнерами по угоді, як гаранти ділової доброчесності партнерів і їх фінансової спроможності.  Тому діяльність брокерських фірм є важливим елементом ринку фрахтових угод і є запорукою успіху.

 Метою викладання навчальної дисципліни «Організація морських та річкових круїзів» є надання студентам теоретичних знань, практичних умінь і навичок в області організації морських та річкових круїзних перевезень.

 Завдання вивчення дисципліни «Організація морських та річкових круїзів»:

Одержання студентами знань та формування умінь і навичок, необхідних для організації морських та річкових круїзних перевезень:

- визначення структури ринку круїзних перевезень та напрямку його розвитку;
- класифікація пасажиропотоків на ринку круїзних перевезень;
- попит та фактори, що на нього впливають на ринку круїзних перевезень;
- засоби морських та річкових круїзних перевезень;
- особливості якості послуг, що надаються при круїзних перевезеннях;
- поняття комфортабельності судна та методи її оцінки;
- техніка організації круїзних перевезень;
- принципи побудови ефективних схем круїзних перевезень та методи їх оцінки;
- головні економічні та експлуатаційні показники роботи круїзного флоту при організації круїзних перевезень.