Дисципліна “Професійна англійська мова” орієнтована на формування у здобувачів загальних та професійно-орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенціій (лінгвістичної, соціолінгвістичноїі прагматичної) для забезпечення їх ефективного спілкування в академічномута професійному середовищі. 

Мета навчальної дисципліни – розвиток загальної лінгвістичної підготовки студентів:

– практична: формування у студентів загальних та професійно орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенцій для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі;

– освітня: формування у студентів загальних компетенцій (декларативні знання, вміння та навички, компетенцію існування та вміння вчитися),сприяння розвитку здібностей до самооцінки та здатності до самостійного навчання;

– пізнавальна: залучення студентів до таких академічних видів діяльності, які активізують і далі розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей;

– розвиваюча: допомога студентам у формуванні загальних компетенцій з метою розвитку їх особистої мотивації, зміцнення впевненості студентів як користувачів мови, а також їх позитивного ставлення до вивчення мови;

– соціальна: сприяння становленню критичного самоусвідомлення та вмінь спілкуватися;

– соціокультурна: досягання широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних соціокультурних проблем, для того щоб діяти належним чином у культурному розмаїтті професійних та академічних ситуацій.


Дисципліна “Ділова англійська мова” орієнтована на формування у здобувачів загальних та професійно-орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенціій (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення їх ефективного спілкування та ведення ділового листування в академічному та професійному середовищі. Мета навчальної дисципліни – формування необхідної комунікативної спроможності в сферах ділового та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою у в обсязі тематики, обумовленої професійними потребами; оволодіння новітньою інформацією через іноземні джерела. 


Дисципліна  передбачає формування загальних та професійно-орієнтованих компетенцій, які забезпечують необхідну для науковця комунікативну самостійність та ефективність у сферах професійного та академічного спілкування.