Забезпечення навігаційної безпеки плавання» (ЗНБП) є навчальною дисципліною, що завершує курс предмета «Навігація та лоція». Розділ навігації, що стосуєтьсязабезпечення безпеки судноводіння, у тому числі за особливих обставин, відповідно до Моделі курсу ІМО 7.01 введено в підготовкуку на рівні управління для «фахівців» та «магістрів».

Призначення дисципліни ОНБП – бути складовою комплексної програми підготовки судноводіїв відповідно до розробленої Міжнародної морської організацією (ІМО) Моделью курсу 7.01 «Капітан та старший помічник капітана».

Метою вивчення дисципліни ОНБП є підготувати судноводіїв рівня управління (капітанів та їх старших помічників) виконувати обов'язки, пов'язані із судноводінням відповідно до Глави II Розділу А-II/2 «Обов'язкові мінімальні вимоги знань для дипломування капітанів та старших помічників капітанів судів валової місткості 500 р.т. і більше» і Главою VIII «Вимоги щодо несення вахти» Кодексу підготовки, дипломування моряків та несення вахти (Кодекса ПДНВ-95).помічників капітанів судів валової місткості 500 р.т. і більше» і Главою VIII «Вимоги щодо несення вахти» Кодексу підготовки, дипломування моряків та несення вахти (Кодекса ПДНВ!95).