Основною метою викладання дисципліни є вирішення  завдань  щодо визначення фактичного технічного стану бетонних, залізобетонних, кам’яних, армокам’яних, металевих та дерев’яних конструкцій при виконанні технічного обстеження або паспортизації будівель та інженерних споруд; визначенні доцільності проведення реконструкції; визначенні способу реконструкції та розробки і проектуванні раціонального та ефективного посилення відповідних конструкцій для подальшої експлуатації будівель та споруд, у тому числі при зміні їхньої конструктивної схеми та збільшенні будівельного об’єму і функціонального призначення у  галузі будівництва.


Мета навчальної дисципліни  - ознайомити студентів з сучасними методам проектування енергоефективних споруд та діючими нормативними документами. Ці методи проектування базуються на засадах будівельної теплотехніки, що є також предметом вивчення.          

З урахуванням сучасних вимог до інженерної справи, у рамках курсу,  прищеплюються навички використання програмного забезпечення за допомогою якого виконується підготовка креслень та розрахунки енергоефективних споруд.  Це дозволяє виконувати курсове та дипломне проектування на високому професійному рівні та використовувати надані знання у майбутній виробничій діяльності.

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен:    

Знати: базові принципи проектування та експлуатації енергоефективних споруд; основи теплового проектування огороджувальних елементів конструкцій; основні складові та інтерфейс програмного забезпечення, яке можна використовувати для розробки енергоефективних будівель; порядок підготовки креслень у 3D вимірі; основні вимоги до підготовки креслень згідно державних норм.

Вміти: виконувати теплотехнічний розрахунок елементів конструкцій; підготувати енергетичний паспорт споруди; створювати відповідні креслення цивільних та промислових будівель.

Автор курсу: доцент кафедри Інженерні конструкції і водні дослідження АДАМЧУК Микола Васильович.

Рецензент : завідуючий кафедрою Інженерні конструкції і водні дослідження Безушко Деніс Іванович.

Зворотній зв'язок: новинний форум курсу

Робоча програма

Карта курсу

Автор курса:  АНДРЕЕВСКАЯ Галина Михайловна

доцент кафедры Гражданская инженерия и архитектура 

Рабочая программа   Карта курса  Обратная связь: galja1109@gmail.com 


Викладвч: Косяк Світлана Володимирівна

Мета: дати майбутнім фахівцям в галузі будівництва знання в області прикладної геодезії, розглянути склад і зміст інженерно-геодезичних робіт та технології їх виконання в загальному процесі проектно-вишукувальних, будівельно-монтажних робіт та експлуатації інженерних споруд з точки зору управління геодезичним виробництвом; надати  теоретичні питання прикладної геодезії, окремі способи, методи вимірювань і обробки результатів, а також  пізнайомити з використанням спеціальних геодезичних приладів та обладнання стосовно конкретних видів  інженерно-геодезичних робіт.


Автор курса:  АНДРЕЕВСКАЯ Галина Михайловна

доцент кафедры Гражданская инженерия и архитектура 

Рабочая программа   Карта курса  Обратная связь: galja1109@gmail.com 


Викладач: Мироненко Ігор Миколайович

Мета: формування у майбутніх фахівців знань про сучасні внутрішні водні шляхи, їх класифікацію; географічні та технічні особливості; значення водних шляхів в єдиній транспортній системі країни; моніторинг; методи виробництва путніх робіт, технічні засоби для їх проведення на внутрішніх водних шляхах; днопоглиблювальні роботи; виправні споруди; штучні водні шляхи можливості використання сучасних технічних засобів для підвищення ефективності транспортного процесу та забезпечення екологічної безпеки.