Програма курсів  підвищення кваліфікації за напрямом «Агрологістика» призначена для слухачів курсів підвищення кваліфікації Центру освітніх послуг.

 Метою підвищення кваліфікації слухачів КПК є набуття нових та/або удосконалення раніше набутих знань у межах професійної діяльності або певної галузі знань, зокрема  слухачі курсів оволодіють знаннями в області світових ринків зернових культур  міжнародних економічних відносин, планування, менеджменту, маркетингу та логістики.

Основними завданнями курсів  удосконалення слухачами знань та навичок щодо ефективного та продуктивного використання часу та коштів здійснення управління матеріальними та пов'язаними з ними потоками.