Інженерна графіка – одна з перших інженерних дисциплін, що вивчаються студентами вищих технічних закладів освіти, яка складається з нарисної геометрії та технічного креслення.

Нарисна геометрія є розділом геометрії, в якому вивчають способи подання просторових фігур або оригіналів за допомогою їхніх зображень (графічних моделей) на площині чи на поверхні. Предметом нарисної геометрії є розробка методів побудови та читання креслень, способів розв’язання за допомогою креслень геометричних задач, методів геометричного моделювання, тобто створення проекцій об’єкта, який відповідав би наперед заданим геометричним та іншим вимогам, а також побудови зображень предметів та об’єктів деякої конкретної галузі інженерної діяльності. Для розв’язання інженерних задач методами геометричного моделювання в різних галузях науки і техніки методи нарисної геометрії мають бути доповнені методами обчислювальної геометрії, що лежать в основі комп’ютерної графіки.

Вивчення інженерної графіки полягає в засвоєнні правил виконання та оформлення креслень відповідно до правил ортогонального проекціювання та діючих стандартів єдиної системи конструкторської документації.